is toegevoegd aan uw favorieten.

Naauwkeurige beschryving der overstroomingen, benevens derzelver treurige gevolgen [...] in den jaare MDCCLXXXIV voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERSTROOMINGEN. IOI

te middenftraat, en de daar tusfchen liggende thuinen en agterhuizen mede gerekend) de gantfche breedte , der ftad uitmaakt. De hoofdftraaten loopen in

eene gelyke verhooging, langs den Rhyrftroom voord, en komen ten einde weeder by elkander. Zy worden van twee dwarftraatcn doorgefneden : dus is Mulheim , in drie kwartieren verdeeld.

In het benedenfte kwartier, waar in de vernieuwde en ve-rgroote Luterfche Kerk, benevens deszelfs nieuwgebouwde Toren, het Pastoors , fchool en armhuis ftaan , vloeit dwars door de breedte een beek heen, die, Zuidoostwaards zyne richting neemd, de kruit en huismolen gaande maakt, en zig vervolgensin de Rhyn ontlast.

Van de Deutzer weg af, kan men langs drie wegen in Mulheim komen. De twee ter regter en linker zyde, loopen op de Hoofdftraaten aan; maar de middelfte gaat langs de Lutherfche Kerk, over de beek de kruitmolen voorby, door een dwarsftraatje, tot in de ftockerftraat. Deeze is de eerfte en voornaamfte dwarftraat, die G 3 naar