Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%l6, BESCHRYVING DER

, te vrywilligers aan, deelde fcherpePa„ troonen uit, en trokken langs den Leek3»dyk, tot aan den Diefdyk, om geweld

„ met geweld afteweeren. Doch het

i,gerucht van de aankomst der Soldaaten „was te voorbaarig geweest; en dus wier3, de wachten met Snaphaanen , tegen

3, wachten met fpaden verwisfeld. r

i>Het gerucht verfpreid dik wils meer den „ logen, als de waarheid.

„Ondcrwyl was 'er een nieuwen aan„ was in 't water van boven gekomen, en het „ zelve wies tusfehen Vrydag en Saturdag w nacht, tot omtrent vyf duim hooger,dan by u de hoogfte watervloed, dien men daar ge„ had heeft, naamlyk die , van 't Jaar

,,1741: r. Ik yze wanneer ik mydien

„ Nacht herinner ! om elf uuren wierd er „ buiten de Nieuwpoort op Ketels gefla-

i,gen; men deed niet, als roepen: r-

„Brandl ——brand! —- Er waaren geen a, Schuiten, dus kon men zonder leevens„gevaar, niet verder van ons huis, dan iS op Markt komen > —■— de ontfteltenis „ was algemeen ; —-» men kon geen hulp ^verrichten \ -^-r- en gelukkig was 'erwaar,-

Sluiten