Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BATAAFSCHE VR IJ HEID. 2ói

Leg aan, en wilt gij voor goc woorden en goed geld Cns lootzen? 't werde U ruim en rijklijk tocgeteld. Geen duit voor hollands vlag; zou ik hier iets begeeren Van Vrijheid, in ons land zo dierbaar en in ceren ? Zou een Cretenfer, ja een fier Vcnetiaan Op 't Adriatisch meir het durven onderdaan, Van haare hartvriendin, haar zuster, geld te nccmen? Neen, waarde Bataviers! neen, kom , hier valt geen teemen, Noch toellag op den koop: gooi over 't hellingtouw; Wij zuilen uwe hulk en deze eerwaarde vrouw, Uw Vrijheid, veilig door dees maalftroom heen boegfeeren. Tot Pijthiufa, waar ge uw roer weer kunt regeeren Naar eigen kunst en keus: uw hulk is niet gebouwd Voor roeijers, die men in deez' zee noodzaaklijk houd. Ook is de wind nu fcherp, en dwaalt in deze vloeden Veel heen en weder; dit veroorzaakt tegenfpoeden. Kom aan, en volg mij, hier dient langer niet vertoeft; Zorg maar dat gij in 't zog van mijn vaarwater loeft,

R. 3 Ea

Sluiten