is toegevoegd aan uw favorieten.

De zeetriumph der Bataafsche vryheid, op Doggersbank. Bevochten [...] 1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S48 DE ZEETRI U MP H DER

Een eerlijk Edelman, de braave jongelingen,

Doorkneed in wet en raad en recht en volksgedingen,

De jonge held, bemind hij Hechts nog d"oude deugd,

Befpot men overal, bij de verwijfde jeugd.

Dat goudgeel golvend hair, die onbedwongen zwieren,

Door Rome zo geëerd in de oude Batavieren,

Dat vrouwelijke fchoon, dat mannelijk cieraad,

Is nu een luizennest bij Juffers, hoog van ftaat.

De mijt knaagt op den kruin der Hatelijke vrouwen.

De Savonet doet nu hun held verwijft befchouwen.

De Ruiters knevels en Piet Reins manhafte baard

Zijn fchandlijk in hun oog; de krulkop niets meer waard,

De hairen wild en woest, in wol en rag te krollen,

Het edel Hollands blank te tooijen als de fnolleu,

Te nacht rinkinken op den dans van Hekatë,

Maakt Hollands Jafons tot een vloekfpook van Mede.

Maar gij Brittannen, die in al die laffe droestheid,

Natuur volgt in Natuur, zelfs tot den trap van woestheid;

Gij