is toegevoegd aan uw favorieten.

De zeetriumph der Bataafsche vryheid, op Doggersbank. Bevochten [...] 1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36S DE ZEETPvIUMPH DER

Het ineeste voordeel in Bataaffche watertogten, Wierd, in den tegenfpocd van wind en weêr bevochten. Heeft vijand voordeel met de loef? wij hebben dan Ook zceluk, dat men al 't gefchut gebruiken kan: Want, daar zijn onderlaag geftaêg moet overhellen, Kan men, aan onzen kant, de (lukken veilig (lellen: Ons fchutlog open (laan, voor alle (lorting vrij. Daar vijand overfchept, jaagt hem de wind op zij. Zie daar de kans gelijk, en wou die zelfs ons dwingen; Wij mo2ten het fortuin dan uit hun vuisten wringen. In 'tbloedigst van den ftrijd, waar de ongefnoerde vlecht, Van 't oorlogsavontuur, zweefc midden in 't gevecht, Grijpt een grootmoedig held haar dapper bij de hairen , En zeult het zeefortuin door 't fchuim der woeste baaren: Die kunst zit Hollandsch kroost als nog in 't helden hart. Hoe meer de wanfpoed dreigt, hoe (louter zij ons fart, Te fierder bruischt het fchuim van wraakvuur op de lippen; Hoe meer 't fortuin hen dreigt, hoe min zij kan ontglippen.

't Ce-