is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

Geene veranderingen zijn'er , by de Maatfchappy , federt de uitgave van het vierde Deel harer Werken, voorgevallen; welke zy aan het algemeen heeft medetedeelen, dan het verlies van fes waardige Leden.

DenWel-Ed. Heer Joannes Eusebius "V otl'i t Med. Hoftor in 's Gravenhage: overleden op den 28ften van Herfst* maand des Jaars 1778; waar van de Maatfchappy niet, dan na het afdrukken van het gemelde vierde Deel, bericht ontvangen heeft.

Den Wel - Ëd. Geftr. Heer Mr. Bartholomeüs de Moor van Immerseel, Raad in de Vroedfchap en Oud"burgemeester der Stad Gouda : overleden op den vierden van Wijnmaand des Jaars 1779.

Den Hoog - Eerw." Hoog Gel. Heer Johan Karel Palier, Theo/. Prvfisfor en Predikant in 's Hertogenbosch , Lid van de Hollandfc'he Maatfchappy der Wetenfchapptn te Haarlem: overleden op den 2often van Sprokkelmaand des Jaars 1780.

Den Wel - Eerw. zeer geleerden Heer Henr. Joh. Fol* mer, Predikant teDwingelo, op den 23'ften: den Wel-Ed. Geftr. Heer Mr. Thomas Hoog, Raadsheer in den Hoogen Rade over Holland , Zeeland en Friesland, enz. enz. in 's Gravenhage , op den 27den van Sprokkelmaand : en den Heer

t Pis-