Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keysers snede.

19

de Vrouw genaemt wierd Nicole Beranger, en dat deoperane gedaen is in 't jaer i en dat den Heel mecfter een bedorve Kind uyt den Bu\k van dées Vrouw haelde, en dat de weynige hcóp , die'er was om het leven van de Moeder te behouden, hem had doen bcfluyten , alleen eenige weynige hecht fteken in de huyd te doen , foo dat dées Vrouw een Hernia VéntrtHt kréég , die haer verplichte een band te draegen ■ Schenkius regt, dat hy in dit Land zynde' defe Vrouw gefien heeft, die twee jaeren naer de operatie , door de gewoone wegen van een Dochter verlcft was, ende in 't vervolg van een Sc ón , die een Smit was, en dat fy woonde in het Dorp ivry daer ly het ampt van Vroed-vrouw oeffende!

Paré was dan eenen van d' eerfte, die" fig tegen de StUie Ccefarea op-déed ; nochtans het blykt dat Pare' niet altyd foo tegen defe operaie is geweeft, want in de eerfte uytgaeve van het Boek vznR0Kft, vind men een goed keuring van de Mol nanteuit koningljk Profeflbr in de wis kunde en Deken van de faculteyt der Genéeskunde . en Urifvcffireyi van Parys, warr in d- fen Heer een lof fpratk doet over het werk van Rouft, en onmiddeiyk onder defe goed-keunng, lééft men , dit bovenBz

Sluiten