Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tS TraCTAïT van db

ratie, foo heeft men ten allen tyden veel tegenftrevers gevonden , die geneert hebben , dat zulke operatie oyt, op een levendig lichaem gepraótifëert is, voor-gevendé dat de menfchelyke vreedheyd, tot foo een point niet en zond konnen gebragt worden , van defe operatie op een levendig lichaem te bewerk-ftelligen ; feggende voerders , dat alle de blyken , die fommige ten voor-deele defer operatie, ingebragt hebben , als valfch en onwaerachtig zyn.

Daer zyn zelfs heden daegfche Gerteesen Heel meefters,('niet tegen-ftaende de dagelykfche voor beelden ) die in iwyffel trekken , of defe operatie anders, dan op doode lichaemen gep^ótiféert word : 2u!ks groeten indruck heeft het gevoelen , der tegenftrevers in fommige verwekt, dat enkel het woord fetlio Lcefarea haer gruwelyk voor komt, niet achtende de authenticque blyken, die fomtyds in de na buerfchap gebeurt zyn, maer zelfs ex duthtd ritate voor gevende, dat foo een temirair feyt, niet ongeftraft moeft blyven , om te dienen tot exemplair der contraventeurs, daer eylaes door defe , en diergelyke Fantomen , véél Moeders en Kinderen (die milfchiens noch in leven waeren) naer den fchoot der Oud-vaders gefonden zyn.

Sluiten