Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tractaet yam »i

dood is: defe teekens, die voortyds flechterdings aenmerkt wierden , alfoo men vaft geloofde, als men geen pols flag , of fichtbaere beweging in de dervende meer ontdekte , dat als dan haer leven uytgeb u'cht was: daer in tegendeel ons gefch ;rpte eeuw , die door de fynfte lichtfiraelen als verlicht is, toont aen, dat men niet genoeg attentie kan hebben op een fwangere geftorve Vrouw , ten eynde van de in fchyn dood zynde, niet levendig te openen

't Is dan defe voorforg , welke de attentie van den Operateur vereyfcht; hoe wel defe Operatie fonder tyd verlies diem gedaen te worden, wanneer de Vrouw waerlyk geftorven is; ttrwyl de Vrucht door het lang vertbeven gevaer foude loepen *t felve lot te ondergaen ; niet om dat het g.-priveert is van de refpiratie , foo als het gemeen , en fommige vroegere Schryvers gelooft hebben; maer om reden van de fwakheyd van de Vrucht, die gemeenlyk in langduerige fiekte, de fiekte van de Moeder overerfr ; infgelykx den cadavereufen uytwaefem , die de Vrucht nadeelig is; benevens de naturlyke warmte. die het ontfong van de zyde des Moeders, welke . foo haeft haer leven uytgeblufcht ïs, langfaeraer hand vergaet, en hoe wel

Sluiten