Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin O P D R A G T.

vermogende befcherminge te nemen; Hy doe Uwe Hoogheden in Zyne vreeze opwasfchen, en toenemen in nuttige Wetenfehappen, tot roem van Uw Aloud en Doorluchtig Geflagt, ter inftandhouding en bewaring van de, by onze Na. tie, zo dierbare en hoog-gefchatte Panden van Godsdienst en Vryheid, en tot welvaard van 'e lieve Vaderland.

Dit wenschd met alle oprechtheid

UWER DOORLUCI-ITIGSTE HOOGHEDEN

ONDERDANICSTE EN GEHOORZAAMSTE DIENAAR

JAN ESDRÉ.

VOOR.

Sluiten