Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*22 Ovïr de Aantrekkingen wegstotenöb

Ien tc ontbinden. De zuurvogten, ook alleen de luurtn genoemd , zyn verfcheiden : men heeft 'er uit het Planten - en ook uit het Mineraal Ryk. De Zuuren uit het Planten-

Ryk afkomstig, wenden Atyn genaamd , wanneer die uit een afkookzel van Granen gemaakt, van geperst nat. van Druiven, of uit andere foorten van Vrugten toebereid worden , gelyk dit ten overvloede in de Azynmakeryen bekend

is. Het Mineraal Ryk leverd ons Drie

voorname foorten van Zuuren op; als daar is het Vitriool Juur anders Vitriool Oly ; het Salpeter tuur of het Sterk Water en , eindelyk het %uur van gemeen %out.

Alle deze Zuuren zyn fmeltvogten voor de Metalen , en voor de Kryt of Kalkagtige Zelf* handigheden , om dat zy alle dezelve op eene minder of meerder kragtige wyze aandoen , of aantrekking daar op hebben ; ondertusfehen oeffend het eene foort van Zuur een meerder ontbindende kracht op het eene foort van Lichaam dan wel op het andere ; dus zal by voorbeeld , het fterk Water fommige Metalen ook Kryt , en Kalk met een grote hevigheid ontbinden , daar het Vitriool zuur op die foorten van Lichamen ook wel eenige werking zal doen , maar met een minder hevigheid , dewelke egter vergroot kan worden , wanneer dit fmeltvogt op een zekere wyze met water gemengd of verlengd word. Dus kan men Zilver ,

Sluiten