Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

der Lichamen. 49J

L. Indien de Aarde een kloot zy, wiens oppervlakte wy bewandelen , zeg my dan , waar aan dat groot gevaarte is vastgehegd? kan iets zonder een genoegzamen grondheun Haande blyven.

M. Is het u dan vergeten , dat Wy deze zaak met malkander , by de befchouwing der aantrekking alreeds afgehandeld hebben ; geliefd dit eens wederom naar te zien , toen heb ik onder anderen aangemerkt, welkeen gepast begrip de heilige man JOB hiervan moet gehad hebben , wanneer hy zegd , dat de Aarde als aan ten Niet bangd; en dat men hier door niet anders te verhaan hebbe, dan dat dc Aar. de op de Zon, en deze laatfte weerkeerig op de eerfte een aantrekking oeffend, eveneens als alle aardfche lichamen op het middenpunt der Aarde doen. :

Deze wederkeerige werking nu van de Zon en de Aarde, kan ook aangemerkt worden als een Zwaarte-kracht, waarvan het zwaartepunt in 't middenpunt der Zonne gelegen is ; dezelve word ook weging (gravitatio) der Aarde op de Zon, cn omgekeerd, genoemd.

L. Wel, indien dc Aardkloot vallen konde, dan zou de neiging naar de Zon gerigt zyn r*

M. Zeer zeker; maar de Aarde word hierin verhinderd door een kracht, welke dezelve in eene verwyderende hrekking van de Zon af, telkens voorwaards dryfd ; deze kracht nu met

de

Sluiten