Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

491 Over de Zwaarte-kracht

de aantrekking der zonne op de Aarde, brengen te famen een uitwerkzel voort , waardoor de laatfte in hare voortgaande beweging , geen regte, maar noodzaaklyk eene kromme of in zichzelf, lopende lyn befchryven moet , dewelke door de Starreloopkundigcn , de jaarlykfche Wandelkring der Aardt genoemd word, by dewelke dezen omloop geleerd en verklaard word, en in 't vervolg, wanneer wy over de beweging van een lichaam om een middenpunt, handelen zullen , nader overwegen moeten. In de Zon nu, is niet alleen het zwaarte punt der Aarde, maar ook van alle de Dwaalharrens in 't gemeen, welke even als de Aarde, kringswyze om de zon bewegen ; hierom word de Leer der Zwaarte-kracht, van alle deze hemelkloten op de Zon , genoemd de Leer der algemene Zwaarte ( Gravitas Univerfalis).

Hier mede zqu ik rekenen onze taak, aangaande het u idden.umt van zwaarte afgedaan te iie >ben, en daarom deze famenkomst kunnen e p igen , ren ware ik nog nodig vond , ter gelegenheid dezer Verhandeling over de Zwaartekracht , ook in 't kort iets , wegens de GeWigten der lichamen, te moeten melden.

L. Is dan de betekenis van gewigt en zwaarte niet even het zelfde ? als my de zwaarte van een lichaam word te kennen gegeven, is my dan deszelfs gewigt niet bekend geworden?

M. In dien zin, in welke ik denke dat de

zaak

Sluiten