is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoö De Bèweeging

baard ; en in zo verre, in fteede van eene wiskundige lyn kan gebezigd worden. —- Uit deze gezegdens blykt dan de reden , waarom de bovengemelde befchry ving van eenen flinger zegd: ,, dat dezelve moet zyn een lichaam, 't welk aan ,, eenen fynen draad uit een punt A opgehangen , ,, beweeglyk is." ——» Men kan dus veilig voor de lynen AK, eenen draad neemen, fyn uitgefponnen , en fterk genoeg, om het lichaam te

dragen. Ik gebruik doorgaans hier toe,

dat foort van gaaren, dat by de franfchen Fil de Pite genoemd, en gemaakt word, uit de vezelen van een gedroogd blad eener Aloë-plant. Dit draadwerk is by uitnemeuheid ligt; want een draad van 4 voeten lengte is door weging niet zwaarder bevonde dan j grein. — Behalven om deze ligtheid word het ook door de natuurkundigen in proeven met het flingertuig gebezigd , omdat hetzelve niet aan krinkelingen onderworpen is , gelyk andere getwernde draden zyn.

By de gemelde befchryving van eenen flinger moet ik nog voegen , dat de lyn, of de draad AK eigenlyk de lengte (longitudo); en het punt A, in welke de draad opgehangen is , het ophangpunt (punftum fufpenjionis) van den flinger genoemd word. v

Zie daar de befchryving van eenen enkelvouwige flinger, in eenen wis- , en natuurkundigen zin u voorgefteld.