is toegevoegd aan uw favorieten.

Lessen over de venus-ziekte, derzelver geschiedenis, oorsprong, voortgang, toevallen en geneezing.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 De geneefing van de derde foort

eezegt hebben, is het de pligt van een voön zisus Geneesheer een ander tot zyn hulp by zig te neemeh) of men de zweer zoude laten toelopen. Sluiten doch is geoorlooft na de nrvflèlvke toeftant van de etter, van de gront en lippen van de wont. Dan laten wy de kwikmiddelen na, en wy leggen 'er enkel Bafilicum op, en indien het vlees al te weelde^ rigwert, leggen wy 'er weeder een ettermakent middel op.

Indien egter, alle deze dingen gedaan zynde, een zvdelykfe pypzweer voorkomt, word 'er nieuwê ftoffe gefourneert, dan moet gylieden aanftonds een zeer fterke kwylkuur in het werk ftellen , want hier lopen veel werktuigje deelen zamen, waarom wy hier met kunnen van elkander fneiden, en nieuwe won-

den maken. . ,

Deze kwyling moet zeer voorzigtig in t werk geftelt werden de wont nog open zynde, want dan kan de ftoffe nog uitgedreven

werden. , . '.

Tuffchen deze kwyling moet de plaats tusfehen de wont zeer flap gehouden werden, en wv beletten dat de wont niet toeloopt , Voor dat al die ftoffe daar uit is, dan werden de zieken , zo ze te geneezen zyn, zeeker geneezen.

tk