is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

EEN-EN-T WI NT1GSTE

SAMENKOMST.

Over den aart der HARDE, WEEKE, en REKBARE LICHAMEN.

Meester. Xk vertrouw , dat gy uit het verhandelde in de voorige Samenkomden een denkbeeld zult hebben verkregen, wat men te

verdaan hebbe door kracht ; Welke derzel-

ver oorfprong en vernietiging zy; Hoe

dezelve wezenlyk onderfcheiden is in kracht van enkel drukkende, en die van vry bewogene Lichamen ; Eindelyk welke richtfnoer men te

volgen hebbe, ten einde derzelver eigenlyke maat in verfchillende gevallen te konnen ontdekken.

Thans daat ons ingevolge het voorgedeld Plan te onderzoeken, den aart der harde; voeeke; en veerkrachtige Lichamen ; alvorens wy tot de wetten der beweeginge van Botzende Lichamen zullen kunnen overgaan. •■ > Dan nademaal de befchouvving van het laadgenoemd foort, namens die der Veerkrachtige Lichamen heden ons Gefprck te ver zoude doen uitdeijen, zal ik in dezen Byeenkomd alleen de Harde en Weeke , en in een naadvolgende de hoedanigheid der Veerkrachtige Lichamen onderzoeken.

Laaten