is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Weeke Lichamen. 105

dellen wegens alle Harde Lichamen. - By voorb. Alle Weeke Stof-klompen kunnen Hard worden door de Hitte of Koude. De Klay, zal wanner de vogtige deelen door de Hitteuitden Klomp gedreven worden , eene 'zekere hardheid verkrygen ; Daar in tegen zal Boter, Vet, Wafch

en diergelyk , door de Koude hunne kneedbaarheid verwisfelcn met eene hardheid.

Sommige foorten van Harde Lichamen kunnen door de werking van het Vuur van Hard, Week ; ook wel Vloeibaar worden. ■ Van dien aart zyn alle foorten van Metalen , gelyk Lood, Tin, Koper, Yzer, Zilver, Goud , enz.— Eindelyk kunnen fommige hunne Hardheid verwisfelén met eene Week- ol Kneetbaarheid. ■ De Heer Musschenbkoek in Zyne Natuurkunde, ie. D. p. 228. (de laatfte Latynjcbe Editie) geeft 'er ons eenige Vooibeelden van. Onder anderen zegd hy , dat Beenderen in Azyn , of Elpenbeen in Melk of Mofterd lang gelegd en doortrokken zynde Week worden. Het zelvde

kan getuigd worden van de Beenderen , en veele andere Zelfdandigheden , welke in de Papynfche Pot , waar over in 't vervolg nader, lang gekookt zynde, Week , ja zelfs tot een Pap overgaan.'

Men zou hier kunnen vragen , waar de trap van Hardheid eindigd , en die van de Weekheid begind ; —— Of waar de Weekheid een einde neemd, en de Hardheid eenen aanvang maakt? — Indien ik hierop antwoorden moed , zou ik beG 5 ken-