is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22ö Botzing van Lichamen

ger verfneld , en die van het fneller vertraagd

worden. • Na de ontmoeting zullen zy

vereenigd hunne beweeging in dezelvde ftreek vervolgen, met eene gemeene fnelheid, welke gelyk is aan de kleinfte fnelheid, te famen genomen met de helft van de betrekkelyke fnelheid."

By voorb. Laat beide de Lichamen gelyke zwaarte van 3 oneen hebben; en op eenen zekeren afftand onderling verwyderd zynde, naar eene zelvde Breek van de linker naar de rechterhand gelyklyk beginnen voort te bewegen ; het voorfte met 4 ,

het agterfte met 8 graden fnelheids : Deze

Lichamen tegens elkander botzende, zal het agterfte de fnelheid van het voorfte verfnellen ; en in tegenftelling het voorfte de fnelheid van het agterfte vertragen.

L. Dat is eene Wiskunftigc waarheid. — Het voorfte Lichaam volgens uwe vooronderftelling met mindere fnelheid voortgaande, en willende (om zo te fpreken) in zynen aangevangen flaat van beweeging volharden , bied om die reden wederftand tegen de werkzaamheid van het agterfte of fneller loopend Lichaam. Weshalven de fnelheid van het laaite Lichaam door dien wederftand moet worden tegengehouden, of

vertraagd; Maar aan de tmdere zyde is het

mede waarheid, dat het agterfte Lichaam met grootere fnelheid voortloopende , de mindere fnelheid van het voorfte zal verfnellen j dewyl hetzelve