is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over öte Schüine Vermogens. è.25

fchuinheid met betrekking tot de loodlynige zyde van de verfchillende Driehoeken in die gevallen gemaakt. Ik zal u de zaak met het

volgende nader verklaren.

Laat (PL IV. Fig. 52 ) de Driehoek BCD gelyk zyn aan den Driehoek Bed, op het Plankje (Fig. 51.) befchreven: dat is, de zyde BC ZJ

tot B D, mede als % tot 3. Laaten wy nu

vooronderftellcn , dat dc fchuinheid B D veranderd werde in de ftreek Bd; of (het geen hetzelvde is) eenen kleinere hoek van helling dBQ verkryge ; het geen gefchieden zou moeten , wanneer het Werktuig naar de linkerhand gefchoven wierd ; dan zal het Vermogen zyn moeten , als de waarde van de fchuine lyn Bd, welke in betrekking tot B C niet grooter is , als 2j ; weshalven een Vermogen van 3 ponden, te groot tot de evenwigtige werking bevonden moet worden.

Wyders de richting van de fchuine zyde des Driehoeks , gefteld zynde als Bff, zal dc hoek eBG van helling grooter worden , gelyk dit het Geval is , wanneer het Werktuig naar dc rechtehand gebragt wierd. ■ En juift daarom zal de gemelde fchuine zyde eB grooter zyn dan B D, dat is grooter als 3 , weshalven het Gewigt of Vei mogen H van 3 ponden te klein zal zyn: want indien men de lyn e B tegens B C afmeet, zal men dezelve gelyk bevinden aan 4 , dus 'er in dit Geval 4 ponden tor. het evenwigt vereifcht zou* den worden.

IV. Detl y U Na