is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP INGEDOMPELD! LlCHAMEN. 2Ö7

lings worden geperft , van de rechte naar de linkerhand , door de Zydelingfche Kolom <A; en van de linker naar de rechtehand , door dc Kolom dA ; om dat deze Zydelingfche persfingen veroorzaakt worden door de opftaande Kolommen be en gd , welke van gelyke hoogte zyn als de

Kolom aA. — Deze waarheid is klaar af te

leiden uit de reeds gelegde gronden. -— Maar ik zal nu zonder hier op acht te liaan , tragten door redeneering , en vervolgens met de proef te doen zien , dat het ingedompeld Lichaam wezeniyk eene Zydelingfche persfing ondergaat.

Indien het Klootfche Lichaam A zagten kneedbaar (gelyk wy hier zullen veronderftelicn) Zydelings alleen wierd gedrukt , zonder eenige persfing bovenwaards te ondergaan , dan zou hetzelve zyne Klootfche gedaante moeten veranderen, en langwerpig worden , alzo de fameniiellende deelen zich dan door gemelde drukking opwaards zullen móeten begeven , en hooger klimmen ; dat is , het Lichaam zal langwerpiger worden , hoe fterker het Zydelings toegedrukt word.

By aidien zodanig eene werkzaamheid in eene Vloeiftof kan plaats hebben , zou men uit gemelde uitwerkzel op het Lichaam befluiten kunnen , dat hetzelve Zydelings geperft word.

L.. Oulochenbaar. —— Indien het Klootfche Lichaam A van ter Zyde door zekere Zydelingfche persfing word toegedrukt; en hetzelve gelegenheid heeft om ziek bovenwaards uit te zetten ,