is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

icjö Over de Krachten der voortsnellende

aan 72 ponden, in die veronder ftelling, dat meo tot het meeten van de fnelheid Paryfche Maat gebruikt heeft.

Maar het Gewigt van deze Klomp is gelyk , aan de kracht van de gegevene fnelheid van

•j' 10" o ingevolgen den betoogden Regel; en

dit te doen zien , was het bedoelde.

De gemelde berekening zou men ook anderains konnen verrigten door den Regel van Driën maar als dan moet men het volgende bekend hebben , namenlyk : ie. hoe veel Teerlingfche duimen bevat zyn in een Teerlingfche voet. 2e. Hoe veel Teerlingfche lynen, ook in een zelvde Teerlingfche voet begrepen zyn. 3e. Eindelyk

hoe veel Pond, en gedeelten* van Ponden "één Teerlingfche voet van die Maat , daar men de fnelheid mede gemeeten heeft, weegd. —~ Dezer vcreischtens bekend zynde. Zegd dan : gelyk, een Teerlingfche voet (in Teerlingfche duimen , of lynen uitgedrukt) ftaat tot het Gewigt van ee» Teerlingfche voet ; alzo ftaat de Kolom Water» (in Teerlingfche voeten , duimen , of lynen uitgedrukt) tot het gezogt Gewigt.

L. Ik heb uwe meening begrepen. —— De fnelheid bekend gegeven zynde , zal de Tafel in dc tweede Kolom , de hoogte van het Water geven , welke die fnelheid kan veroorzaken.

Met deze bekentenisfe kan men gcwisfelyk op de voorgeftelde wyze ligtelyk het Gewigt van die iolona vinden, welke door dcrzelver persfing het

Watex