Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)•( =4° X

3, zulks worden geaccordeerd „ buiten eenige dienst.

Antwoord.

„ Toegeftaan.

Art. V.

„ Alle onder afgefchreevene „ van gagie gefielde en geligte

dienaaren der Ed. compa„ gnie zullen in deeze kolo-

nie moogen verblyven.

Antwoord.

„ Toegeftaan in deszelfs „ volkoomendfte uitgeftrekt7, heid._

Art. V I.

„ Alles wat aan de compa„ nie behoord zal ter goeder „ trouwe worden overge„ geeven onder inventaris „ zonder agterhouding, doch „ de eigendommen der com„ pagnies

Sluiten