is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van bybel en mengelpoézy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zinnebeeld der Voorzienigheid. 109

Zy leeft iiit hun gelaat, uit een gebroken woord, En fprekende oogjeas, wat de onnoozclen bejagen, Zy lacht en knikt, doch zoo ze we:gert, 't geen zy vragen,

'tVloeit uit diezelfde bron van zuivre liefde voort:

Dit is een flauwe fchets van Gods VOORZIENIGHEID, Die altoos wakende is tot heil der zwakke menfchen, Hem trooft zy in zyn fthart, dien geeft zy naar zyn

wenfehen,

Haar hulp en teed're zorg is door t Heelal verfpreidt:

'tls waar, ze ontzegt wel eens den menfch, 'tgeen hy

begeert,

Doch! op dat hy haar gunft te vuuriger zou Inweken; Ia, deze weigering is vaak een minzaam teeken, Dat zy dien ftervcling met haare gunft vereert.

aan