is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< »58 •>

Ook werd beflooten, voor in het Boek, ter tekening leggende by de kist, ter öntfangie der Vry willige Offerhanden aan het Vaderland, te plaatfen het volgende.

Niets te dierbaar zynde, om tot redding des Vaderlands alles by te dragen. Hebben wy, wier naamen in dit Boek gefehreeven zyn , ons ontdaên van allen onze onnutte Goude en Zilvere verderfden, en dezelve op voorftel van het Committé Revolutionair, aan het Vaderland Geofferd.

Wyders werden de in gekomen e en geteeker.de Requesten verzonden aan de Burger fVifel'tm met verzoek om dezelve in de Vergadering der Vertegenwoordigers van 't volk van Holland inteleeveren.

Dingsdag 14 April.

^^erd ontvangen en geleezen, Refolutie van Commisfarisfen ter voorlichting der^emotien en Regeerings aanfteilingen, waarby de Leden van 't vereenigd Committé' van Omwenteling werden geadfumeert, van de volgende inhoud.

EE VHEID '. ONVERDEELBAARHEID '. VRTHEID.' GELTKHE1D! BROEDERSCHAP!

Commisfarisfen uit de Vergadering van de Provifioneele Reprafentantcn van het Volk van Holland, ter voorlichting en beftuuring, van het weni. der Remo-

tjen