is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volutionair, uit het vereenigd Committé van Omwenteling werden gecommitteerd om desweegens in den Haag zitting te neemen , werd de Burger van Hasfe/t aangefteid tot Secretaris.

Op verzoek van den Burger L. Vos te Koudekerk werden aan dezelven gezonden eenige exemplaaren van het adres aan de Reprasfentanten van 't Volk van Holland.

De Burger Prtdiger bragt in, rapport van het door hemverrigtte in de zeeuwfche Eilanden, voor welkers Communicatie en zyn betoonde yver hy werd bedankt, belovende hy verder de volgende middag in de Zitting van 't vereenigd Committé fchriftelykrapport en verdere elucidatie te zullen geeven. ■

Woensdag 15 dito.

D

e Oflerkist werd in de Kamer van het Committé geplaatst, welkenki&t met driedooten geüooten zynde, werden de fleutels van dezelve bezorgt by den Ontvanger van de Gemeenelands middelen, Hooft, waartoe de Burgers Ondorp en van der Sluis werden gecommitteerd.

Ook werd hiervan berigt ("volgends 't advertisfement in de Couranten; gedaan , aan de Municipaliteit en aan de cnderfcheiden Committés, opdat dezelve tot dit loflyk oogmerk

me«