is toegevoegd aan je favorieten.

Tafreel van de bezittingen en den koophandel der Europeänen in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide INDIEN. 75

raai en enige minder aanzienlyke goederen betaad. 't Oosten betaalt ze met fpeceryen, peper, ryst, zuiker, koorn en dadels. Alle die goederen bedragen 2,000,00- roupien, zo dat Korumandel nog in geld 3,250,000 roupien ontvangt.

Op deze kust hebben de Engelfchen verfcheide bezittingen. Als Divicote, dar hier de eerfte piaats verdient; Madure , ene grote, itcrke ftad, dewelke na 't nemen van Trichenapaly nog fterker geworden is; Guadelour, aan den mond van den Kritsna gelegen, 't geen zy van een indiaanfeh Vorst kogten, en waarby zy 't fort St. David bouwden, 't welk in ) 750 door de Franfchen ingenomen werdt, om negen, jaren daarna in handen vyn de vorige bezitters wedertekeren; en Mazulipatnara , waar zy enige handwerken begonnen hebben en veel goederen ilyten, die door verre gewesten met Karavanen worden afgehaald. De Provintien die Groot Bricannie aldaar verder bezit zyn Kondavir, Moutafanagar, Elour, Ragimendri en Chikakel, ftrekkende zeshonderd Mylen langs de kust , en van dertig tot negentig Mylen landwaarts in; het heeft dezelven op de Franfchen vermeesterd. De inkomften bedragen 9,000,000 Livres, van welken de ïndiaahfche Vorst Hechts 2,025,000 Livres trekt. De Goederen welke in de Engelfche bezittingen, tusfchen kaap Komorin en de Ganges 'gelegen, gekogt of gemaakt worden, komen te Madras by een.

Deze ftad werdt voor ene Eeuw door wi taltak langhorne gebouwd, in een dorre, zandige en waterloze ftreek, met oogmerk

om