Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 223

Een °elukkig toeval verfchafte de eer dier ontdekkinge, 't volgende jaar, aan pedro alva* rez c/tiRAL. Deze Portugefche Admiraal voerde een vloot voorby de Kaap de Goede Hoop. Om de ftilte op de kust van Afrika te ontgaan , ftak hy zo diep in zee , dat hy ten westen een onbekend land zag. Hy landde aan ene plaats , die hy Porto Seguro noemde ; nam 't land in zonder 'er eenige vaste bezitting te maken , gevende 't zelve den naam van Sainte - Croix , die naderhand , om zyn hout, in Brazil verandert is. Wyl dit land ontdekt werdt , door deze afwyking ten westen , noemde men 't zelve de West-Indien, welke ijaam naderhand aan geheel Amerika gegeven is.

Zodra hadt Portugal , by een nauwkeurig onderzoek van de gefteldheid des lands, gevonden , dat het geen goud of zilver bevatte , of het werdt veracht; in zo verre dat men, zonder 'er eenige vesting op te werpen, 'er niet dan allerflechtst volk na toe zondt. Jaarlyks zondt men 'er een of twe fchepen heen, beladen met alle de fchelmen van 'tryk. Hunne t'huislading beftondt in Papegaien, Verfen Schrynwerkers hout.

Afie hieldt toen alle vernuften bezig. Hier lag de weg na rykdora , aanzien en glorie , die Portugal in alle waerelddelen deden hoogachten. Niemand ging vrywillig na Amerika ; doch men begon nu , behalven de kwaaddoeners , ook veroordeelden door de Irquifitie , uitgezondert een klein getal , dat men verbrandde , derwaarts te zenden. De Portugezen hadden dit fchrikwekkende gerichtshof , hoe zeer zy anderzints een diep

in-

j-

Sluiten