Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIl,«iB«INDHN. 499

die door de edelmoedigheid van een ryk Burger ontflagen wierden. By dit gefcheuk voe gde het

hdS £"£ ThS' zal Ogletmorpe , een ttn L zich reeds een naam verworven hadt, verzelde deze eerfte Planters , als ^n oppe . Wd In \7Vi , ze"e hy aldaar v0 ïant en vS de %^cno^^ len van de zee, aan de vermakelyke oevers van de Savannah. De bevolking flegts uit looperfonen beftaande , gro«de weWiawt 618 perfonen aan , van welke i*7 de ^ze op eigen kosten gedaan hadden De dappere Berg-Schotten vermeerderden m f735 ^ VolkpÏÏnting , en ftichtten het vlek Darien, i Mylen vagn 't Eiland St. Simon, waar men reeds^rederika vondt. Vele vervolgde Saltzburgers verhuisden ook derwaarts en üoe sen zich neder aan de Savannah, alwaar 1^6 Mylen van de zee Ebenezer ftich en. Hun voorbeeld wierdt door enige JfwHgJ ^evolsd; welke zich mede aan de bavannan Serfloegen, maar drie Mylen lager, op «n plaats die hen aan de wetten van Kaïolina onderworp. Hunne Volkplanting; nitioo Huizen beftaande, noemden zy Puivsbui£' 1 In deze vier of vyf Volkplantingen wa^ vele luiden nieer gefchikt tot den Koopha" del dan tot den Landbouw. Ten einde ver bintenisfen met de Wilden , die hun pelte ryen verfchaffen konden, aantegaan , bouwden zy Augusta, 145 Mylen van den Oceaan.

Het Moederland was niet weinig verbaasd, toen het in 1741 yernam , dat van de menigte menfchen na dat gewest gezonden, »

Sluiten