Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL: f$

braak.

Wie onzer zou de vlag voor 'tBritfcheRoofnest ftrijken; Met ingetrokken' ftaart daarvoor te rugge wijken! Al is ons fmaldeel klijn, wij zullen moedig ftaan, En tegen Englands vloot zo lang wij drijven flaan,

zoutman.

Wij zullen Neêrlands hoon, dit zweer ik U! eens wreeken.

van kinsbergen bij de hand vattende,

' Uw moed is Catharine op 't allerklaarst' gebleeken :

Dat ook uw heldenmoed aan 't vrijëNeêrland blijk',

En nimmer in den kring voor 's Vijands Vloot bezwijk'.

De Helden van de Maas,, die zullen met de Zeeuwen,

Dat dierbaar heldenvolk, die forfche waterleeuwen,

Bij ons verzaamelen, opNereus waterbaan,

Om met vereenden moed den Brit te helpen flaan.

Daar zullen wij vereend, daar niets ons hart doetbeeven,

Een blijk van heldenmoed, aan heel de waereld gee venD'ontrouwen Brit verflaan, of breid'len zijn geweld: Zo wordt de aloude roem van Nederland herfteld.

ben

Sluiten