is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nabericht. $

arbeid der Liefhebbers en Leden, beter , dan door de uitgegeevene Verhandelingen , vonnis zal kunnen vellen , over de vorderingen der Kunften en Wetenfchappen, in deze Oofterfche Colonie. Welke vorderingen wy ook, nopens de Letteroeffeningen, buiten het Genootfchap, hopen te doen vermelden; in de Vaderlandfche en andere voornaame Europifche Nieuwspapier ren.

In de maand Julii was er geene gelegenheid geweeft, om het Committé te doen vergaderen: en de eerfte Zittinge viel eerft voor, op den 9. Auguftus; wanneer de Edele Heer Johannes Robbert van-der Burgh, Gouverneur en Directeur van Javas NoordOoftkuft, als onlangs aangefteld tot Raad van Indië, tot Directeur van het Bataviafch Genootfchap, verzocht en verkoozen werd. Reeds op den 10. Mey, had de Heer Prefident ter tafel gebragt , onder anderen, eene Beantwoordinge van den 7. Artikel, over den Landbouw , in het Programma vermeld, onder de Zinfpreuk: Ceffante Caufa cesfat Ejfeètus. De Vergaderinge gaf die toen a ter overweginge, over aan de * 2 Hee-