Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEMINGEN. 19

de zijn van het grootlte gewigt, offchoon dezelve wierd toegedaan.

Ik had egter de meeste gedagten, dat mijne vrees zoude waar zijn; omdat de Toevallen veel meer aanduiden een drukking van het Herfenwezen, dan een prikkeling per confetifum, welke zig doorgaans laat erkennen door Raaskalling, Koorts, Stuipen, enz. de vlak tcgenovergedelde Toevallen aan de waargenoomen. Laaten wij vernaaien , wat wij ondervonden hebben.

Den dagh daar na mijn Lijderesje bezoekende, vond ik het huppelende en (peelende op de vloer; de gantfche zwelling zoo van het Hoofd, als van het Aangezigt, was geweeken ; en zoo dodderig, flaperig en fimpel, als het Kind mij bij mijn eerde bezoek was voorgekomen, voor zoo levendig, wakker en fchrander, hield ik toen dat aardig boere Meisje: wanneer ik niet door het aangevoegd verband, cn daar. na dooide gemaakte wonde zelve, vvas overtuigd geworden,danhadikgedagt, dat men voornemens was geweest mij te bedriegen. Wij lieten dien dagh de Aparatus onaangeroerd zitten , en 2. dagen daar na hebben wij de Wonde voor de B 2 eer-

Sluiten