Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

treft (A); Hippocrat es evenwel noemde de Scythen, (O minime fcecundum hominum genus, niet zoo zeer om hunne armoede, als wel > om dat zy te veel te paard reeden. Dan hier over zal in het vervolg meer gezegd worgden.

De Tweede is die der Begoedigden, welke wegens rykdommen,of hoogen rang, tot een allerongelykvormigst leven verplicht zyn.

De Derde verdeeling zal de zulke ihfluiten j die tot fraaje konften, en wetenfchappen beftemd niet alleen een zittend, maar een altoos pynzend, leven lyden.

De Vierde en laatfte zal die der Geestelykert bevatten, vooral der zulke, van beide de geflachten, die ongehuwd, van een gezonderdj en dikvvyls opgeflooten, leeven moeten.

Ik heb deeze verdeeling gekoozen boven die van hippodamus den Milefier, die, volgens

Ch)^ p. 205.

(O De aere et locis. p. 291. lift. 41. fect. 3. Fotfiu B

Sluiten