Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 135 )

onlangs aan onze Landgenootcn medegedeeld. Zy behooren op laage ftoelen te zitten, en vooral op geene ftoelen , zonder agterlecningen, of tabourets, om dat zy als dan verplicht zyn de lendenen te diep inwaarts te buigen, om recht over einde te zitten. Haare lighaams oeffeningen moeten gepast zyn, maar haar linnen, zoo dikwyls mogelyk, verfchoond worden, om dat fchoon linnen de uitwa?sfeming bevordert, en uittogt geeft aan dc phlor gistique lucht, die anders binnen het lighaam opgeilooten wordt.

Men zal echter niet alle fcheefheid cn boggclwording konnen voorkoomen; want, behalven dat 'er onder de Grieken, gelyk uit Hippocratcs blykt, veele mismaakte waren, kan men ook uit de waarncemingen van Forfter opmaaken, dat 'er veele lighaamelyke gebreken onder de Eilanders van het zuiden gevonden worden. Hy zegt immers zelf in N. Zeeland geboggelden, cn fcheeven, gezien tc hebben (y).

§. 7. De Wandeling, die voor beide dc geflachten gunftig is, moet alle dagen plaats hebben , hoedanig het weder ook zyn moge ? Men

be-

(y) Tom. V. p. 398.3991 4

Sluiten