Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dopr den Heer petrus camprrï-

bcenige, voet wel gevormd zal worden in een onbe weegelijken klomp hout ?

'Er is nü' een' nieuw ingevoerd gebruik bij de groote lieden, van de kinderen, althans in' huis, lang blootsvoets te laaten gaan , 't welke ik veel beter .boude.

Als ik over de lighaamelijke opvoeding der kinderen fchreef, gelijk in hetzelfde deel der Haarl. Vcr^ hand.pag. 393. gezien kan worden ? heb ik het ftuk der fchoenen flegts'ter loops aangehaald; Jk-badde, bckenne ik, toen nog zoo van nabij dit gehcele ftuk in" sfijjn zaamenhang niet overwoogen; Ik zou anders meer. der hebben moeten zeggen van den besten fchoenvoor die tedere fchepzels, en wel te .meerder, om dat reets onze voeten van dat«wij beginnen te ftaan af bedorven worden.

ZESDE II O OFD-DEEL.

Over den besten Schoen.

§. I. De beste fchoen voor een man, die werkzaam zijn moet,-zal, volgens het gene in de voorgaande Hukken zoo duijdelijk bewezen "is, vereifehen : 1° dat de' zools lengte wel gemeeten en zoo veel langer gemaakts1 wordt dan de rechte ftar.d op de maatftok aanwijst als nóodig is voor de verlenging, 'De fchoenrftaaker moet den voet fcdtet plat gezet meeten , daarnaa geboogen zoo als in Figuur 2. aangetoond is.

2°. 'Er behoorde voor ieder voet een afzonderlijke leest en fchoen gemaakt te worden.

30. De waarc breedte des voets E, D , en N. M. móest gemeeten worden met een krommen pasier "van ftompë punten' vóórzien om niet te kwetzen ; even alsr dé Paruijkmaakefs de hoofden meeten op dat het net zou flniten, en het hoofd wel omvangen.

Da meefte fchóenmaakers zondigen hier in, dat iij

def

*

Sluiten