Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

een te maaken en dus ons leven te vergiftigen; want ik ftel mij voor , dat bij die foort van jonge Leezers, welsen geen ander voedfel uit de verdichte verhaaien trekken , dan de hebbelijkheid om geduurig, tot aan hunnen laaüteu adem7 zachtjens voort te droomen , dit werkjen weinig bekooring' dan die van den kant der verfcheidenheid ontftaat, hebben zal. .

Voor 't overige, lieve Kinderen , lees met deelneeming, endaar de rampen van 't ondermaanfche leven en der deugd U treffen, laat daar de tedere traanen van menfchenliefde en van aandoen lijkheid, die door den tederfte , den grootften Menfchevriend, als zo veele paerlen gelchat worden , u langs de waneen biggelen , en , wanneer uwe aandoening bedaard is, uwe ziel haare kalmte heeft weder gekreegen , laat dan de reden , met de ftriktfte rechtvaardigheid , de waarde er van bepaa. len ; gevoel eerst, en oordeel dan wijs» eeerig ! zo zal uw verhand verfterkt, uw hart verbeterd , en gij daar door tot Uw wezenlijk heil worden opgeleid.

R E-

Sluiten