is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschenk voor jonge lieden, of uitgezogte leerzaame verhaalen, tot beschaving van het verstand en het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MONTAGU EN RANDALL. 73

ik echter gekoomen, overtuigd dat ik altoos winnen zoude in u te ontmoeten. Grooten, gelijk uwe Genade, kan men veilig zijnen eerbied bewijzen , zonder dat men te vreezen heeft om de waardigheid en den adeldom der zieie in gevaar te brengen — de Hertog liet

hem niet voortgian. Ja, mijn Heer,

gij zijt het,dien ik met ongeduld verwachtte, en gij zult mij eer aandoen , bij aldien gij mijne uitnoodigitig aanneemt; ik heb een gewigtige zaak met u te verhandelen.

Montagu deedt daarop zijne bedienden vertrekken en Randall bij de hand neemende noodigde hij denzelven te gaan zitten — Mijne onderneeming, Mijn Heer 1 zal u vreemd voorkoomen. Ik tracht eene jonge Dame, van dienst te zijn, welke van begeerte brandt om u te kennen, zij verlangt ftcrk met u te fpreeken, en ik heb op mij genoomen haar dit genoegen te verfchaffen.

Het zoude moeilijk zijn de verwondering

en verlegenheid des officiers aftemaalen.

Mylord... Mylord... eene jonge Dame... Ik ben getrouwd... ik heb twee kinderen.... Ik weet. alles, zeide de Hertog Es Soed-