is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschenk voor jonge lieden, of uitgezogte leerzaame verhaalen, tot beschaving van het verstand en het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9$ MARLBOROUGH.

„ God! zie daar dan,waar de tederheid mij ,, gevoerd heeft! Uwe weldaaden aantenee„ men is u te toonen hoe zeer ik u bemin,, ne, hoe zeer mijne liefde over mijne eerJ zucht Zegepraalt en 't geen mij ook in „ mijne eigene oogen verdeedigt, is dat gij „ zult weeten het gebruik dat ik 'er van „ gemaakt hebbe, waar uit gij ook kunt „. leeren kennen de flerkte eener hartstogt ,, welke niet dan met mijn leven zal op» houden enz.

Churchill verwijdert zich eindelijk, zonder Mariamne gezien te hebben; hij onderfcheidt zich door zijn uitmuntende dapperheid en geeft zich, met alle drift, over aan eenen ftaat, welke hem geplaatst heeft in den veihevenlten rang der Britfche belden; dan, hij verloor Mariamne niet uit het oog, maar behieldt voor haar die tederheid , welke de eerlte Liefde kenteekent: ondertusfchen was hij verwonderd geen tijding van haar te befcoomen. Op zekeren dag dat men met hem febersobte en zijne flandvastigheid als de getrouwheid eens verliefden herders befchouwde, ontving hij dezen brief:

„ Ik