Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204 DE G R O O T E MAN.

verfcheuren ... alleen voor 't geluk van Gustavus arbeiden; en *er de dood mêe bejaaten, ik zal dan ten minften met ftervende lippen mij kunnen vertroosten, en z«ggen gij hebt uwen pligt betracht, uwen Koning gediend , en u voor uwen vriend opgsofferd.

Hij heeft dus beflooten, alles te onderGaan om Gustavus gelukkig te maaken, hierop begeeft bij zich bij Adelaïde, hij vindt

haar... op den oever des grafs We!k

toonee!; O Hemel! en wie kan deze rampzalige verandering veroirzaakt hebben! hoe fterk zal de Koning getroffen zijn! — En zal het geen' ander treffen/hervat Adelaide, met eene bekoorelijkc fiem, terwijl zij een oog ,'t geen nog al deszelfs vuur behouden hadt, op Osterne vestigt? - Zonder twijfTel, hervat hij, zal ieder die 't geluk genooten heeft van de' fchoone Adelaïde te kennen, ten fterkfien aangedaan zijn ! in welk hart zoude zij geen belang verwekken,en wie,Mejuffrouw, zoude niet gaarne zijn leven geeven om het uwe te bewaaren? Dit zeggende, ontfnapte hem een diepe zucht, -.'c Is vergeefs, vervolgt Ade-

la-

Sluiten