Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHILIP van MARNIX. 17

den bij voorraad de waarheid en kracht vertoond van die bekende zinfpreuk, welke naderhand door alle de landfchappen, nu vereenigd zijnde , rondom het wapen en op de munt van ons Gemeenebest geplaatst werd, cmcordid res parva crescunt, of door eendragt worden kleine dingen groot.

Kort daarop , te weeten in 't begin der Wintermaand, begav hij zig ook binnen Haarlem, even voor deszelvs belegering, huisvestte aldaar bij den vermaarden Burgemeefter Picter Kies, en verzogt van wege de Staaten en den Prins aan de Leden der Stad en Schutterij, om uit hoofde van den aanftaanden nood de Wet te veranderen, gelijk ook gefchiedde.

Doch in dit zelvde jaar overkwam hem een zeer onaangenaam ongeval, want de Spaanfchen het beleg van Alkmaar opgebroken hebbende, en over den Haag naar Maaslandfluis getrokken zijnde, werd Marnix in een fchans, waarin hij over de bezetting gebied voerde, verrascht en gevangen genomen, en eerst na de overgaave van Middelburg Ï573- tegens Christoffel de Mondragon, Gouverneur dier Steede, niet zonder groote moeite in 1574 gelost (q), na bijkans een

jaar

(?) Dit ontflag van Marnix is gefchied omtrend hal» B Octo.

Sluiten