Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHILIP van MARNIX. z$

terzijde in Romeinsch gewaad te paard zit aan wien door Venus (dat is de hoop van \ Engelsen Huwelijk) eene Vorftelijke kroon der aangebodene Nederlanden, door tusfchenkomst van deezen Gezant, wordt toegereikt met dit bijfchrift: Ex virtute honor! dat isUit deugd fpruït eer (a)\ Marnix had doch zulk een hoop op die Echtverbindtenis gevestigd, dat hij den Hertog 1581 in Engeland volgde, en uit eene zekere Converfatie van dien Hertog met Elizabeth, die hij bijwoonde een al te voorbaarig bericht van deezen aanbanden Echt aan de Staaten gav, doch ook daarna door de Koninginne deswegens berispt werd (b). _ Veelligt dat zijne Jlerke begeerte tot dit Huwelijk, als waar uit hij iets goeds voor de Nederlanden en voor Oranje meende te voorzien, de lei-draad of grond was vart zijne hoope, daar hij zig doch reeds op last van Willem in eene geheime onderhandeling met Anjou had ingelaaten, die dan ook tot Genoegen der beide Vorften vrij gelukkig ten einde was gebragt (c).

Of

U; t Leven van Prins Willem den Lerjlen lil. D bl 51

Sluiten