Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DICHTLIEVENDE UITSPANNING

DEK

LEYDSCHE

STEDE MAEGD,

* OP DE BE'ÈEDIQING DER EDELE GROOT ACHTBAARE HE EREN

BURGEMEESTEREN

DIER STAD, Op den 10. November deezes Jaars 1786,

Sluiten