Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AR NOLDUS HEYBLOM,

iüITENANT ONDER DE e. m. schutterij

in het blaauwe vaandel met het witte kruis.

irM MUG JD JEJB X IJ IC

B ij DEN <

plechtigen optocht

van de

E D. M A N H A F T E

SCHUTTER IJ,

STAATELIJK MET HUNNE HERSTELDE

vaandelen, der stad leijden,

DEFILEERENDE VOOR hunne

DOORLUCHTIGE HOOGHEDEN,

den heere

PRINCE van ORANGE

en NASSAU,

ERFSTADHOUDER DER unie, ALS HUNNEN KAPITEIN GENERAAL, en VOOR DESZELFS

K0NINGL1JKE GEMALINN E, en vors tel ij k e telgen,

MITSGADERS VOOR DE

ed. groot achtbaare magistraat

der stad L e ij d E n, V3_. Öj> den iv. Q&ober 1788. V ; 7).

Sluiten