Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. ai

, 4 R IA.

SUZETTE, Al \ fchynvermogen , Het geen de rykdoin bied,

Scbenkt, in inync oogen, Het waar genoegen niet.

De beilverwacliting Bettaat geheel alleen

4n lUfde en achting, Gepaard met tederheèn. Wet welk een zoet verlangen Zweeft hier 't gevogelte dooréén.!

Hoe lieflyk zyn hun zangen! Zy ftreelen zich, zyn wel te vreên. Zy wecteu van geen goud verga.ren,

By u zo treflyk hoog gefehat: Ziel) onderling te faam tepaaren, Is all' wat hun geluk bevat. Al 't fchynvermogen enz. DE SCHOUT.

Maar, eendenboutjelïef! al ismen ryk, men weet Da; rpm ook wel van liefde en tederheden. Je zult van my zo worden aangebeden, Ik zal je zo getrouw bezinnen,en daarfoy Steeds vrolyk maaken door myn minnekozery, Ik zal je, aanhoudend , zo harttreffend caresfeeren...

Haar naderende. Hy hoest. SUZETTE, hem tegenhoudende. Ik bid je, ei hou gemak, Mynheer.hetmogtudeeren. Gy zult ziek worden, denk dat vry.

B 3 DU0'

Sluiten