Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanstaltigheden der roede en pisblaas. l6j

een vrouwlijk voorwerp , om deszelfs meerdere zeldzaamheid wèl waardig hier bijtevoegen, zijnde eene waarneeming van den Heere pascal, te Brie-Comte-Robert, naamhjk: „ een kind van „ twee jaaren, had een kersfenkleurig gezwel bo„ ven de fchaamte , waarvan de inbeelding der ., moeder als oorzaak befchuldigd, maar door haar „ ontkend werd: ter wederzijden van dit gezwel „ werden de openingen der pisleiders gevonden, „ voorzien van klapvliezen, die door persfing of „ in het weenen geopend werden: de fchaamte ,, en fchede waren natuurlijk, maar zonder pis„ wegs- opening." (g)

Bij dit laatfte, niet door ontleeding onderzocht geval, kan ik niet voorbij van nog een ander gewag te maaken, mij in het voorleden jaar door den Hooggeleerden Heer van geuns, uit zijn Eds. verzameling van Genees- en Heel-kundige aantekeningen, met verlof ter gemeenmaakinge, medegedeeld. „ Zijn Ed. zag dei 28 December „ 1768, te Groningen, een manlijk kind, oud 7 „ weeken, en door eene voorfpoedige verlosflng, gezond en wel gevoed geboren, met de vol„ gende bijzonderheden : er was naauwlijks een

(g) Dit geval komt overéén met ^at door mii ontlee^» en door den Heer de bosson befchreven, en afgebeeld in de Verhandel, der Haarl. Maatfchappij, 19 DeeU ift fluk bl. 321. enz.

L 4

Sluiten