Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N A A M L IJ S T. Hxv

j. flietner, Gewoon Heelmeester van het Edel Migend Collegie ter Admiraliteit te Amfierdam. Den 7 September 1791.

c. s t ij g e R , Heelmeester te Amfierdam ; Lid van het Provinciaal Genootfchap van Kunsten en Weetenfchappen te Utrecht. Den 9 September Ï79I,

h. berkman, Heel- en Stads Vroed-meester te Amflerdam. Den 9 September 1791.

g. j. van wij, Anat om. Chir. & Art. Obfletr.

LeBor; Stads Heel- en Vroed-meester te Arnhem; Lid van de Hollandfche Maatfchappij der Weetenfchappen te Haarlem, enz. Den 10 September 1791.

a. de bosson, Heelmeester van de Nederduitfche Gereformeerde Diaconie-armen , en Vroedmeester te Amfierdam; Lid van het Provinciaal Genootfchap van Kunflen en Weetenfchappen te, Utrecht. Den ii September 1791.

j. BOLSins, Heehieefter te 's Hertogenbosch. Den 11 September 1791.

h. MIRANDOLLE van GHERD, Stads CIZ

'sLands Med. DoB. der Baronnie van Breda; Stads Vroedmeester ; Lid van het Zeeuwsch Genootfchap der Weetenfchappen te Vlisfingen, *** 2.

Sluiten