is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï^O* J.' PLIETNER, WAARNEEMING WEGÉNS

één en een halve duim lang was; de dikte bad van eene middenmaatige bougie ; aan deszelfs beide binden eironde knopjens droeg , en, van buiten ftiet alleen , maar ook van binnen, met eene dikke fteenachtige korst begroeid was.

Onmiddelijk na deszelfs Wegneeming, ontlastte "de lijder vrij gemaklijk ruim ' vier oneen pis, die eene volmaakt zwarte kleur hadt, niet zonder merkelijk gevoel van verligting:' eene gelijke pis beeft hij nog twee« of drie-maaien hierna geïousd; doch in 't vervolg niet meerder: de pisweg, ter plaatze waar het pijpjen gezéten had, was verhard, en meer band- dan vlies-achtig. ' Ter geneezinge, bragt ik , dóór het geheele beloop des pisvvegs, eerst dunne, vervolgends dikkere bougies ; vereenigde dé lippen der wonde 'door hechtpleisters; dekte deezen met droog pluk. zei en een los aangelegd kringswijs windzel ; en hield den balzak gekeerd naar achteren, door een T verband, het welk in zijn midden eene opening 'had ter doorlaatinge der roede.

Alle deeze voorzorgen beletteden niet dat'er eene ihrijpeling van pis gebeurde in het celwijs 'weefzel van-den balzak; welke gevólgd werd van ontfteking en verzweering, en mij , na verloop van 14 dagen, noodzaakte tot het doen eener infnijdinge in dit deel, tot ontlasting van den etter. • Na deezen tijd nogthans, gefchiedde onder eene