is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 J. KRAGTINGH, WAARNEEMINGEN

eene kleine opening aan het ondereinde maaken» de, vloeiden 'er ten minften zes oneen van een helder vocht uit : den breukzak verder tot aan den liesehring opengefneden zijnde, vertoonde *er zig een bijzonder klein gedeelte van den darm, dat zeer fterk beklemd en ontfteken was, waardoor ik veel moeite had den liesehring door infnijding te verwijden, waarop de darm gemaklijk werd ingebragt.

Alle toevallen van beklemming bedaarden terftond na de operatie; doch de Hechte ftaat der vechten was oorzaak , dat 'er geene goede verëttering volgde ; de ftoffen , die uit de wonde vloeiden, waren dun, en zo fcherp dat de omgelegene deelen 'er door verknaagd werden, het welk, gevoegd bij de zwakke en waterzuchtige gefteldheid des lijders, hem eenige dagen na de kunstbewerking deed fterven.

Deeze waarneeming leert ons, hoe het niet altoos doorgaat, dat in alle groote en verouderde breuken, de toevallen der beklemming niet zo hevig zijn, en men gevolglijk de operatie in deeze langer kan uitftellen, dan in kleine en verfche: immers, in dit geval, was de breuk tot beneden in den balzak doorgezonken; zij was verouderd, en viel voor in een bejaard en zwak onderwerp, en echter waren de toevallen geweldig, om dat 'er maar een klein gedeelte des darms zwaar be?