is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE BREUKSNIJDING. 185

klemdwas, en het overige des breukzaks bevonden werd met water opgevuld te zijn, het geen men vooraf niet had kunnen ontwaar worden: uit dit alles befluit ik, dat men zig nimmer op de groot- of oud-beid der breuk moet verhaten, om daarnaar den tijd voor de operatie te bepaalen, maar inzonderheid zijn aandacht moet vestigen op de toevallen, en wel vooral op de ontfteking , die hier het meest te vreezen is, wanneer het blijken zal, dat men ook fomtijds in verouderde en groote breuken, fpoedig tot de operatie moet overgaan.

Negende Waarneeming.

1

c. Li, een man van 67 jaaren, had twee dagen eene beklemde lieschbreuk, wanneer zijn Heelmeester mij verzocht den lijder te komen zien, en, zo ik het nodig vond, de kunstbewerking te doen.

De lijder was zeer benaauwd, braakte geduurig, en de pols gaf duidelijke tekenen van eene hevige ontfteking; de breuk was van eene middenmaatige grootte, doch pijnlijk: na in aanmerking genomen te hebben, dat de hulpmiddelen, hoe wèl ook ingericht, geen de minfte vrucht gedaan hadden, en de lijder wegens zijn' ouderdom , niet veel meer konde uitftaan , durfde ik? niet langer draalen, maar befloot tot de operatie. M 5