Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Al )

ten zich in een Generaal ver uitflrekken, munt hy uit boven die Generaal , die er weinige bezit.

Wy kunnen door groote Militaire Talenten goede Admiraals zyn, en ons Vaderland van d'uiterften dienst weezen; maar het is alleen dien Admiraal, die met een Militaire genie bezield is, die het kan redden uit buitengewoone en netelige omftandigheden, waar in het zelve zich kan bevinden. De Militaire Talenten maaken dus een goed Admiraal, maar de Militaire genie maakt een groot Admiraal uit, die er zo weinig geböoren worden, dat men naauwlyks alle eeuwen eenen cnkclden ziet te voorfchyn komen; ons Vaderland kan zich zeker met recht beroemen, van twee zulke groote Admiraals, als eenen Tromp en de Ruyter te hebben voortgebragt. Heeft ons de natuur zulke groote zielsvermoogens niet gefchonken, zo moet zulks ons niet afschrikken, maar te meer aanzetten om door het verkrygen van groote Militaire Talenten, het Vaderland van nut en dienst te zyn, en daar 't de gefteldheid en't welzyn van ons Vaderland vereischen, om zo min mogelyk, in Oorlogen te komen, en dus jonge Officieren weinig gelegenheden hebben , tot de in den Oorlog zo noodige ondervindinge, zo B 3 moe-

Sluiten