Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

de Artillerie, gezonden wierd, om voor onze Zeegaten, en Kuiten, defensien te prepareeren. 14,

Is er, tot het formeeren van een goede en wel te famengeftelde Militaire Zce-Conftitutie, een Corps bekwaame Officieren en Onder - Officieren benodigd, het is er ook zo mede gelegen, omtrent de andere deelen, die het formeeren eenerConititutie vereifchen, dat is, in andere bewoordingen, den Canonnier, Matroos en Soldaat, moeten ieder in hun vak, naar maate de omftandigheden waarin zy in den Oorlog o-ebruikt kunnen worden, alle de vereischte bekwaamheden bezitten, zullen zy van dienst zyn, anders is het een masfa van Menfchen die onder verfchillcnde naamen, by een zyn gebragt, de generaale Regel hierop is deeze, dat ieder Corps in zyn geheel genomen, en ieder individueel van een Corps, zodanig onderrecht, geinftrueerd, en gedisciplineerd, moet zyn, dat in alle gevallen, waarin hy zich, het zy in tydc van vréde, of in tydc van Oorlog kan bevinden, in ftaat is, om naar behooren gebruikt te kunnen worden, zyne wapens en klccdinge moeten ook hier mede Overeenkómftrg zyn, zal alles zyne bchoorlyke vércischtens hebben.

De manier, hoe deeze - Generaale Regels uiige-

Sluiten